EN
Jan Matějka aka Moskyto

Můžete mě zastihnout na některém z následujících kontaktů:

Email: mq (at) ucw.cz
XMPP/Jabber: mosquitoe (at) jabbim.cz
Facebook: http://www.facebook.com/janmoskytomatejka/
LinkedIn: http://cz.linkedin.com/pub/jan-matějka/5b/321/165
Twitter: http://twitter.com/janmoskyto

Pokud mi chcete sdělit něco extra tajného, použijte můj PGP klíč: 112756A9 s fingerprintem 31DD-9745-AD24-4EFB-04C6--AA2A-3144-44A7-1127-56A9.

Volals mne? Nikdo nevolal? Mrzne a noc je sněhobílá.