Svatba Káji Měkutové a Jana „Moskyto“ Matějky

Jindřichův Hradec, kostel ČCE, 13. července 2013

Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. (Přísloví 27, 19)
Tato akce NENÍ sponzorována Evropskou Unií.

Zj 19, 6–8

6
A slyšel jsem zpěv jakoby ohromného zástupu, jako hukot množství vod a jako dunění hromu: „Haleluja, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí.
7
Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu; přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila
8
a byl jí dán zářivě čistý kment, aby se jím oděla.“ Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých.